Flux Noutăți & Rsaquo; Forumuri & Rsaquo; Ajutor SmartCash Retail Management System & Rsaquo; Legislatie – Preturi de achizitie & Rsaquo; Reply To: Re: Legislatie – Preturi de achizitie

 • Dor

  Administrator
  17 noiembrie 2008 la 16:37

  Conform Ordonantei 99 /29.08.2008 republicata

  CAP. V
  Practici comerciale

  ART. 16
  Prin vânzări cu preţ redus, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege:
  a) vânzări de lichidare;
  b) vânzări de soldare;
  c) vânzări efectuate în structuri de vânzare denumite magazin de fabrică sau depozit de fabrică;
  d) vânzări promoţionale;
  e) vânzări ale produselor destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, după ce evenimentul a trecut şi este evident că produsele respective nu mai pot fi vândute în condiţii comerciale normale;
  f) vânzări ale produselor care într-o perioadă de 3 luni de la aprovizionare nu au fost vândute;
  g) vânzări accelerate ale produselor susceptibile de o deteriorare rapidă sau a căror conservare nu mai poate fi asigurată până la limita termenului de valabilitate;
  h) vânzarea unui produs la un preţ aliniat la cel legal practicat de ceilalţi comercianţi din aceeaşi zonă comercială, pentru acelaşi produs, determinat de mediul concurenţial;
  i) vânzarea produselor cu caracteristici identice, ale căror preţuri de reaprovizionare s-au diminuat.

  ART. 17
  Este interzis oricărui comerciant să ofere sau să vândă produse în pierdere, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 16 lit. a) -c), e)-i), precum şi în cazul produselor aflate în pachete de servicii. Prin vânzare în pierdere, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege orice vânzare la un preţ egal sau inferior costului de achiziţie, astfel cum acesta este definit în reglementările legale în vigoare.