Politica de Confidențialitate

Datele cu caracter personal puse la dispozitia companiei Magister Software SRL, operatorul site-ului smartcash.community sunt prelucrate in deplin acord cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (Legea nr. 677/2001).

Compania Magister Software SRL are caliatea de operator de date cu caracter personal, in sensul Legii nr. 677/2001, prelucrand date ale vizitatorilor, utilizatorilor si clientilor sai (titularii de date), in vederea:

  • in scop statistic, de reclama, marketing si publicitate, pentru a oferi clientilor si vizitatorilor o experienta comerciala conform legii si standardelor practicate in industria de profil;
  • pentru a preintampina sau contracara orice activitate ilegala (ex.atac cibernetic asupra site-ului Operatorului);
  • pentru a proteja drepturile si interesele Opreatorului sau ale clientilor sai.

Datele cu caracter personal colectate si prelucrate cu privire la titlularii de date sunt numele si prenumele si adresa electronica (e-mail).

Operatorul Magister Software SRL, prin site-ul smartcash.community, nu prelucreaza CNP (Codul Numeric Personal), acesta fiind inscris in categoria datelor personale cu functie de identificare cu caracter sensibil.

Datele dumneavoastra cu Caracter Personal, fie stocate individual, fie ca baza de date, nu vor fi vandute sau transferate in strainatate sau altor terti (in afara de imputernicitii Operatorului).

Cu respectarea prevederilor legale incidente, Operatorul va pune datele cu caracter personal la dispozitia:

  • unor terte persoane imputernicite sa prelucreze date ale clientilor/vizitatorilor, in numele si pe seama Operatorului, precum companii furnizoare de servicii de plata si servicii de securitate de date, companii
  • autoritatilor cu atributii fiscale sau de control (ex. Fisc sau ANPC).

In conditiile Legii nr. 677/2001, va puteti exercita urmatoarele drepturi:

  • Dreptul de acces la datele cu caracter personal;
  • Dreptul de a solicita rectificarea, stergerea sau blocarea corespunzatoare a Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal;
  • Dreptul de a va opune prelucrarii in continuare a datelor, in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra particular;
  • Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate, bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, in scopul de a evalua anumite aspecte personale;
  • Dreptul de a va adresa instantei de judecata, in legatura cu orice incalcare a drepturilor dumneavoastra cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Drepturile la care se face referire in alineatele de mai sus pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise si semnate, adresate Operatorului la adresa de contact de pe site-ul deținătorului site-ului: www.magister.ro.